Dotace

Kotlíková dotace

Získejte dotaci na nákup nových kotlů na tuhá paliva, které byly certifikovány Státním fondem životního prostředí:   USB-automat_frontal-closed_Dakon_a1 2

Výrobek SVT kód
NP Pyro 22 20056
NP Pyro 30 20653
NP Pyro 40 20057
NP Pyro 50 20058
SP Pyro 18 20179
SP Pyro 24 20180
DOR 4F 14 21529
DOR 4F 18 21530
DOR 4F 24 21531
DOR N 15 Automat  – Pelety 20925
DOR N 20 Automat  – Pelety 20926
DOR N 25 Automat  – Pelety 20927
DOR 5F 18 Pelety 22002
DOR 5F 24 Pelety 22003
DOR 5N 25 Automat 22052

 

Kotlíková dotace bez starostí
Potřebujete pomoc s bezplatným vyřízením kotlíkové dotace?
Vše za vás vyřídíme na telefonním čísle:
840 111 170

 

Seznam firem vyřizující dotace

 

Banner dotace

 
 
 

Cílem společného programu Ministerstva životního prostředí a jednotlivých krajů je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

 

Kotlíková dotace 2017
Kraj Zahájení příjmu žádostí Ukončení příjmu žádostí Podání žádosti
Praha
Středočeský kraj 04.10.2017 29.6.2018 Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad
Alokace: 502 233 009,72 Kč
Jihočeský kraj 30.10.2017 Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.
Kraj Vysočina podzim 2017 Alokace: 238 800 000,- Kč
Jihomoravský kraj 16.10.2017
Plzeňský kraj 30.10.2017 Budou žádat o peníze pro konkrétní žadatele
Ústecký kraj 31.10.2017 Pouze elektronicky
Alokace: 153 000 000,- Kč
Liberecký kraj konec října 2017 Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad
Zlínský kraj podzim 2017 Alokace: 150 000 000,- Kč
Královéhradecký kraj podzim 2017 Alokace: 200 000 000,- Kč
Pardubický kraj 31.10.2017 Elektronicky – poté doručení na úřad
Moravskoslezký kraj 5.9.2017 Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad
Alokace:1 005 480 000,- Kč
Olomoucký kraj 24.10.2017 Elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad
Alokace: 162 200 000,- Kč
Karlovarský kraj 30.8.2017 Alokace: 64 271 845,- Kč

 

Podrobnější informace o tzv. Kotlíkových dotacích a přehled aktuálně vypsaných dotací naleznete na stránkách Státního fondu životního prostředí.

 

 


 

Harmonogram omezení prodeje a provozu kotlů
Poznámka
1.1.2014 Ukončení prodeje kotlů třídy 1 a 2
1.1.2017 Povinnost na základě požadavku Obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizní zprávu kotle ke všem kotlům na pevná paliva. Při nepředložení revizní zprávy na vyžádání od 1.1.2017 hrozí pokuta 20 000 Kč.
Pokud bude prokázáno, že je spalováno nepovolené palivo (především odpady a uhelné kaly), hrozí pokuta 50 000 Kč.
1.1.2018 Ukončení prodeje kotlů třídy 3 Všechny kotle třídy 3, které zůstaly na skladech prodejců i po datu 1. 1. 2018 se mohou dále prodávat a instalovat do vyprodání zásob i po tomto termínu a provozovat je i po roce 2022.
1.1.2020 Ukončení prodeje kotlů třídy 4 a 5
Nově bude možnost pouze zakoupit a uvést do provozu kotel, který splňuje požadavky na EKODESIGN.
Již dnes jsou pro dotační programy vyžadovány kotle splňující požadavky na EKODESIGN.
Po 1.1.2020 bude platit pro celou EU.
1.9.2022 Zákaz provozu kotlů třídy 1 a 2 bez ohledu na dobu pořízení.
Dále bude možné provozovat kotle třídy 3 – 5
V případě prokázaného provozu kotle třídy 1 a 2 hrozí pokuta 50 000 Kč