Ekodesign

< Zpět na slovník

Soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES.