Kdy do servisu

Pravidelné roční prohlídky kotlů Dakon

K zajištění snížení možnosti výskytu případných závad, zachování účinnosti plynového zařízení a nezkracování jeho životnosti se doporučuje provádět pravidelné prohlídky spotřebiče a to i po záruční době minimálně 1x za rok před začátkem topné sezony.

Pro provedení těchto prohlídek doporučujeme uzavřít mezi uživatelem a autorizovanou servisní firmou smlouvu. Prohlídky si objednává a hradí uživatel výrobku případně vlastník objektu, cena spotřebního materiálu použitého při případné opravě není zahrnuta do ceny za provedení roční prohlídky. Ceny za provedení prohlídky výrobku jsou smluvního charakteru.

Autorizovaným servisním technikem by měly být provedeny následující úkony:

U kotlů na pevná paliva:

U elektrokotlů:

 • provést vizuální kontrolu elektroinstalace, dotáhnout svorky silových vodičů (topné spirály, stykače, svorkovnice), dotáhnout svorky vodičů ovládání, vyčistit elektroskříň se silovými prvky a prostor kotle vysáním nečistot
 • zkontrolovat a případně doplnit tlak v expanzní nádobě, zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu topného systému
 • kontrola těsnosti všech spojů na vnitřním potrubí kotle a přívodního potrubí
 • kontrola funkce bezpečnostních prvků

U závěsných kotlů:

 • odstranit nečistoty z hořáku, provést vizuální kontrolu perforací hořáku, očistit trysky a elektrody (případná výměna)
 • vyčistit primární výměník ze strany spalin – doporučuje se, vyčistit výměník v lázni vody se saponátem, celou spalovací komoru vyčistit vysáním prachu, před uzavřením spalovací komory seřídit elektrody, zkontrolovat izolaci vodičů k elektrodám
 • vyčistit ventilátor (oběhové kolo), zkontrolovat těsnost hadiček k manostatu a zbavit je kondenzátu a případných usazenin, kontrola funkce manostatu
 • vyčistit vstupní sítko a omezovač průtoku užitkové vody, u kotlů s integrovaným zásobníkem zkontrolovat stav ochranné anody – případná výměna (výměna anody není záruční oprava), kontrola funkce pojistného ventilu užitkové vody
 • zkontrolovat a případně doplnit tlaky v expanzních nádobách, zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu topného systému
 • zkontrolovat těsnost všech spojů na vnitřním potrubí kotle a přívodního potrubí
 • provést orientační kontrolu elektroinstalace zvláště všech spojů ochranného vodiče
 • zkontrolovat činnost a funkce zapalování, zhášení celého zařízení – ovládacích a bezpečnostních prvků
 • provést funkční test, kontrolu vstupního tlaku plynu, seřízení tlaku plynu na trysky hořáku na parametry dle údajů v technické dokumentaci výrobku, seřízení topného výkonu na danou topnou soustavu dle výpočtu tepelných ztrát objektu, kontrola těsnosti plynového vedení, měření spalin a případné nastavení

U stacionárních kotlů:

 • vyčistit spalinové cesty kotlového tělesa
 • odstranit nečistoty z hořáku, provést vizuální kontrolu perforací hořáku, očistit trysky a elektrody (případná výměna)
 • zkontrolovat a případně doplnit tlak v expanzní nádobě, zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu topného systému
 • zkontrolovat těsnost všech spojů na vnitřním potrubí kotle a přívodního potrubí
 • zkontrolovat činnost a funkce zapalování, zhášení celého zařízení, to je ovládacích a bezpečnostních prvků
 • provést orientační kontrolu elektroinstalace zvláště všech spojů ochranného vodiče
 • provést funkční test, kontrolu vstupního tlaku plynu, seřízení tlaku plynu na trysky hořáku na parametry dle údajů v technické dokumentaci výrobku, kontrola těsnosti plynového vedení, měření spalin a případné nastavení

U kondenzačních kotlů:

 • vyčistit spalovací prostor výměníku, následně provést propláchnutí spalovací komory vodou, vyčistit sifon, provést jeho zavodnění a zkontrolovat odvod kondenzátu a těsnost
 • odstranit nečistoty z hořáku
 • provést vizuální kontrolu perforací hořáku, výměna těsnění pod hořákem (dle typu kotle)
 • očistit elektrody (případná výměna) a provést seřízení, zkontrolovat izolaci vodičů k elektrodám
 • u kotlů s integrovaným zásobníkem zkontrolovat stav ochranné anody – případná výměna (výměna anody není záruční oprava), kontrola funkce pojistného ventilu užitkové vody
 • zkontrolovat a případně doplnit tlaky v expanzních nádobách, zkontrolovat funkci automatického odvzdušňovacího ventilu a pojišťovacího ventilu topného systému
 • kontrola těsnosti všech spojů na vnitřním potrubí kotle a přívodního potrubí
 • provést orientační kontrolu elektroinstalace zvláště všech spojů ochranného vodiče
 • kontrola vstupního tlaku plynu, seřízení plynové armatury analyzátorem spalin při maximálním a minimálním výkonu (poměr plyn – vzduch) na parametry dle údajů v technické dokumentaci výrobku, seřízení topného výkonu na danou topnou soustavu dle výpočtu tepelných ztrát objektu, kontrola těsnosti plynového vedení

 

Využijte nabídku servisních služeb přímo od výrobce

Rádi bychom Vás tímto informovali o možnosti využít nabídky servisních služeb poskytovaných výrobcem kotle. Naši servisní technici Vám během roční prohlídky kotel řádně zkontrolují, v závislosti na typu výrobku vyčiští, následně seřídí a to vše pro bezpečný a spolehlivý provoz.

Nespolehlivý provoz plynového kotle může být v některých případech způsoben i zanesením výměníku kotle ze strany topného systému. Příčinou problémů jsou nečistoty, které se vyskytují jak v novém tak i ve stávajícím otopném systému a otopná voda s příliš vysokým obsahem vápníku, která způsobuje vznik vodního kamene. Vyčištění zaneseného výměníku kotle umožňují tlakové pumpy, které s pomocí speciálního chemického přípravku umožňují vyčistit postižená místa a rozpustit usazený vodní kámen. Naši servisní technici mají tlakové pumpy k dispozici a dle posouzení je možné provést i proplach výměníku za předem dohodnutou cenovou sazbu.

Dle požadavku požadavku Vám zdarma naši technici vypracují podrobný zápis o provedených úkonech během roční prohlídky.

V případě spokojenosti se servisními službami našich techniků Vám nabízíme následnou bezplatnou evidenci ročních prohlídek. Na základě této evidence Vás bude možné vždy po ukončení topné sezóny opětovně kontaktovat a dohodnout s Vámi termín provedení roční prohlídky před další topnou sezónou. Tato služba je pro Vás zdarma.

V případě zájmu o nabízené služby týkající se předsezonní roční prohlídky kotle, nás kontaktujte na e-mailu servis@dakon.cz.

 

 

Powered by WP Bannerize