Kotlíkové dotace 2019

< Zpět na aktuality

 

Ve 3. výzvě kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,125 miliardy korun. Narozdíl od 1. vlny dotací nebudou lidé muset provádět mikroenergetická opatření, žádost o získání dotace tak bude administrativně méně náročná.

 

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:
  • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
  • novou otopnou soustavu nebo její úpravu
  • akumulační nádobu, kombinovaný zásobník
  • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
  • projektovou dokumentaci (není podmínkou)

Na jaké výrobky lze uplatnit dotace?
Dotace lze uplatnit na kotle na biomasu, která splňují podmínky ekodesignu. Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Ekodesign můžeme také definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.
Typ zdroje
Maximální
výše v %
Limit podpory
v Kč
Limit podpory pro
prioritní oblasti v Kč
Automatické kotle na biomasu ‒ peletové
DOR N Automat ‒ Pelety, DOR 5F Pelety
80 % 120 000 127 500
Manuální kotle na biomasu
NP Pyro
80 % 100 000 107 500

Potřebujete pomoc s vyřízením kotlíkové dotace?
Vše za Vás vyřídíme na telefoním čísle 499 111 008
  • příprava podkladů pro podání žádosti
  • elektronická registrace v systému
  • včasné podání a registrace žádosti
  • pomoc při výběru vhodného kotle

 

Powered by WP Bannerize