Kupte kotel Dakon a získejte palivo v hodnotě až 3000 Kč

< Zpět na aktuality

Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 získáte k vybraným kotlům Dakon vhodné palivo – uhlí, pelety, dřevo – v hodnotě až 3 000 Kč. Akce se vztahuje na kotle: DOR 4F, DOR 5F Pelety, DOR N Automat/Pelety, DOR 5N Automat, NP Pyro a SP Pyro.

 

KOMPLETNÍ PODMÍNKY AKCE

Úvodní ustanovení
Společnost Bosch Termotechnika s.r.o., IČO 189 53 573, se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10, zápis v OR: MS Praha, C 121629 (také jen „BOSCH“) připravila ve spolupráci se společností CDP IVORY, s.r.o., U Slovanky 1388/5, Libeň, 182 00 Praha 8, IČO 24277185, OR: MS Praha C 200259, www.cdp.cz (také jen „CDP IVORY“) a distribuční sítí výrobků DAKON akci pro zákazníky, kteří zakoupí u vybraných doporučených prodejců DAKON v ČR (seznam dostupný na www.dakon.cz) určené výrobky.

Při zakoupení některého z níže uvedených výrobků obdrží zákazník společně s tímto výrobkem poukázku v určité nominální hodnotě k odběru paliv v internetovém obchodě CDP IVORY (www.cdp.cz):

Název kotle  Hodnota poukázky
Dakon DOR 4F  1 000,- Kč
Dakon DOR 5F Pelety  2 000,- Kč
Dakon DOR N Automat – pelety  2 000,- Kč
Dakon DOR N Automat  3 000,- Kč
Dakon DOR 5N Automat  3 000,- Kč
Dakon NP Pyro  2 000,- Kč
Dakon SP Pyro  2 000,- Kč

 

Použití poukázky
1. Každá poukázka je opatřena unikátním kódem a příslušnou hodnotou a slouží k úhradě paliv od společnosti CDP IVORY. Tento nákup paliv se řídí obchodními podmínkami CDP IVORY. Upozorňujeme, že CDP IVORY podmiňuje nákup minimálním množstvím odebraného paliva.
2. Každou poukázku lze použít pouze jednou, v celé své hodnotě a do 15. 1. 2019. Použitím poukázky se rozumí okamžik uzavření kupní smlouvy na paliva s CDP IVORY.
3. Poukázku není možné vyměnit za peníze nebo jinou hodnotu, požadovat za ni finanční náhradu nebo ji použít jinak, než předvídají podmínky jejího použití.
4. V případě, že CDP IVORY odmítne přijmout poukázku, máte možnost nám na e-mailovou adresu marketing@cz.bosch.com zaslat k reklamaci kopii předmětné poukázky s kódem a společně s dokladem o koupi výrobku DAKON, k němuž byla poukázka připojena. Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dní ode dne doručení kompletních podkladů.
5. Vyhrazujeme si právo zamítnout reklamaci poukázek s neplatným či již uplatněným kódem, poškozených či jinak pozměněných nebo v případech, kdy budeme mít důvodné podezření, že poukázka není originální, pravá, platná nebo byla předtím již použita. Jakákoliv odpovědnost BOSCH je z tohoto důvodu vyloučena.

Závěrečná ustanovení
1. Úplné znění pravidel akce „Palivo ke kotlům DAKON“ naleznete také na www.dakon.cz. Akce probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.
2. Poukázku nemohou využít zaměstnanci společností BOSCH a CDP IVORY.
3. BOSCH si vyhrazuje právo akci kdykoli bez důvodu přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit tyto podmínky.
4. Podmínky akce se řídí výlučně podmínkami uveřejněnými na www.dakon.cz a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná verze slouží pouze pro informační účely. V případě rozporu ustanovení těchto podmínek a propagačních materiálů týkajících se akce má přednost ustanovení těchto podmínek.

 

Leták k akci ke stažení

Powered by WP Bannerize