Kotlíková dotace 2017

< Zpět na aktuality

MŽP spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací určenou pro výměnu starých neekologických kotlů s alokací 3,4 miliardy Kč.


Jak již bylo avizováno, tak v 2. vlně nebudou podporovány kotle čistě na uhlí, ale pouze kombinované na uhlí a biomasu. Nově bude výše podpory určena max. procentem z celkově uznatelných nákladů, zavedeny jsou však dotačníDakon DOR 5N_Automat stropy na rozdílné technologie nových zdrojů. Nově také není nutné realizovat tzv. mikroenergetická opatření a poptávat služby energetického specialisty, jako tomu bylo v minulé výzvě.

Nově není nutné realizovat tzv. mikroenergetická opatření a poptávat služby energetického specialisty, jako tomu bylo v minulé výzvě.Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/15500-oficialni-podminky-pro-kotlikove-dotace-2017

Přehled jednotlivých dotačních limitů je popsán v následující tabulce. Žadatel se řídí oběma limity.
Oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším získají navíc příspěvek 7500,- Kč.

Typ zdroje Max. výše v % Limit podpory v Kč Limit podpory pro prioritní oblasti v Kč
Automatické kotle na biomasu – peletové 80 % 120 000 127 500
Tepelná čerpadla 80 % 120 000 127 500
Manuální kotle na biomasu 80 % 100 000 107 500
Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500
Automatické kotle kombinované – uhlí a pelety 75 % 75 000 82 500

 

V případě kombinace výměny kotle s dalším energeticky úsporným opatřením (např. výměna oken, zateplení budovy, …) získá žadatel kromě Kotlíkové dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun z programu Nová zelená úsporám.

 

Více info…

 

Příklady výpočtu podpory

Kotel na biomasu automat v prioritní oblasti, doložené způsobilé výdaje ve výši 150 tis. Kč:

  • dotace 80 %, tj. ve výši 120 tis. Kč
  • bonus za prioritní oblast ve výši 7,5 tis. Kč
  • celkem obdrží pan Novák dotaci 127,5 tis. Kč, tzn. vlastními zdroji se bude podílet pouze ve výši 22,5 tis. Kč

Kombinace s NZU:

  • pan Novák se rozhodne, že provede ještě zateplení domu s podporou NZU
  • kotel má už vyměněný a dotaci obdržel, požádá poté SFŽP ČR o dotaci na dílčí zateplení v nákladech např. 80 tis. Kč (zateplení stropu pod půdou + výměna části původních oken)
  • obdrží dotaci z NZU ve výši 30 tis. Kč, a k tomu bonus za vyměněný kotel ve výši 20 tis. Kč, celkem tedy obdrží 50 tis. Kč, vlastní zdroje jsou pouze 30 tis. Kč.

Kombinovaný kotel – porovnání 1. a 2. výzvy

Kombi automat 70 tis. vč. DPH + 20 tis. montáž, otopná soustava atd. + 10 tis. administrativa atd. = celkové náklady bez dotace 100 tis.

  • První výzva kotlíkových dotací:

100 tis. Kč + povinné mikroopatření = 120 tis. Kč, 80 % dotace(vč. 5% zvýhodnění za prioritní oblast), tzn. 96 tis.,vlastní zdroje 24 tis.

  • Druhá výzva kotlíkových dotací:

100 tis. Kč, 75% dotace + bonus za prioritní oblast 7,5 tis. Kč, tzn. 82,5 tis. Kč., vlastní zdroje pouze 17,5 tis.

 

!!! O dotaci lze žádat u výměn zrealizovaných od 15. 7. 2015. Jednotlivé kraje budou své výzvy teprve připravovat a vyhlašovat !!!

MŽP spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací určenou pro výměnu starých neekologických kotlů s alokací 3,4 miliardy korun.Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/15500-oficialni-podminky-pro-kotlikove-dotace-2017
MMŽP spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací určenou pro výměnu starých neekologických kotlů s alokací 3,4 miliardy korun.Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/15500-oficialni-podminky-pro-kotlikove-dotace-2017

Powered by WP Bannerize