Povinné kontroly a emisní třídy kotlů na tuhá paliva

< Zpět na aktuality

DakonDORN_Automat_frontal-closed_2336

  • Proč se musí provádět kontroly kotle?

Podle zákona 172/2018 Sb. je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

  • Musím protokol o provedené kontrole předložit na obecní úřad?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

  •  Které kotle podléhají povinné kontrole?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, jste povinen pravidelně nejméně jednou za tři roky zajistit provedení kontroly Vašeho kotle.

  •  Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů DAKON mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři od naší společnosti.

 

  •  Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze, příp. se obraťte na servis@dakon.cz.

  •  Co bude kontrolováno?

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

  •  Kdo může provést kontrolu kotle od nOprávnění vzoreznámého výrobce?

V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností DAKON, pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

  • Provedení kontroly kotle jiného výrobce

Ministerstvo vyhláškou stanoví referenční finanční limit pro provedení této kontroly, který je rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu a který zahrnuje veškeré náklady spojené s jejím provedením, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km.

  •  Kdy může být kontrola provedena?

Kontrolu kotle lze provést i při pravidelné servisní činnosti, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

 

 

Emisní třídy kotlů

 

typ kotle zahájení výroby ukončení výroby emisní třída dle EN 303-5
D 14 1966 1972 nespecifikováno
U 15 1972 1979 nespecifikováno
U 18 1973 1979 nespecifikováno
U 22 1971 1979 nespecifikováno
U 28 1976 1985 nespecifikováno
UR 17 1976 1985 nespecifikováno
UR 24 1979 1985 nespecifikováno
UR 29 1979 1985 nespecifikováno
UR 21 1980 1988 nespecifikováno
URS 24 1983 1987 nespecifikováno
URS 29 1983 1987 nespecifikováno
URP 16 1985 1990 nespecifikováno
DOR 22 1985 1990 nespecifikováno
DOR 1987 2011 2
DOR F 2011 2017 3
DOR 4F 2016 2019 4
DOR 5F 2017 2019 5
DOR N 2015 2019 4
DOR N pelet 2016 2019 5
DOR 5N 2017 2019 4
DOR 5N pelet 2017 2019 5
FB 2001 2012 1
FB2 2012 2013 1
FB2 A 2013 2018 3
KP Pyro 2002 2012 3
KP Pyro F 2012 2016 3
DAMAT Pyro G 2006 2010 3
NP Pyro 2015 2019 4
SP Pyro 2015 2019 5

 

Informace pro kontrolory

V případě, že budete mít zájem o školení kontrolorů kotlů na tuhá paliva dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., přihlašte se prosím na školení prostřednictvím online přihlášky dostupné na skoleni.servis-plus.cz.

Powered by WP Bannerize