Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

 

 

DakonDORN_Automat_frontal-closed_2336

  • Proč se musí provádět kontroly kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 první kontroly proběhly nejpozději do 31.12.2016.

  • Musím protokol o provedené kontrole předložit na obecní úřad?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

  •  Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen pravidelně jednou za 2 roky zajistit provedení kontroly Vašeho kotle.

  •  Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů DAKON mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři od naší společnosti.

  •  Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Oprávnění vzorPokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

  •  Co bude kontrolováno?

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

  •  Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností DAKON, pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

  •  Kdy může být kontrola provedena?

Kontrolu kotle lze provést i při pravidelní servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

 

 

 

Informace pro kontroly

V případě, že budete mít zájem o školení kontrolorů kotlů na tuhá paliva dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., obraťte se prosím na školicí středisko Krnov.

 

Powered by WP Bannerize