Pyrolytické kotle – ekologické vytápění s dotací

Energie, ekologie, úspory – to jsou témata, která v současnosti zajímají každého, kdo stojí před otázkou čím a jak topit. Řada obyvatel hledá další alternativní zdroje tepla. Ukazuje se, že nejúspornější variantou při volbě vhodného způsobu topení pevnými palivy je pyrolýza – zplyňování dřeva, kterou využívají také kotle Dakon SP Pyro a NP Pyro.

U pyrolýzy jde o tepelný rozklad látek – o proces, při kterém se za vysokých teplot rozkládají organické materiály na jednodušší chemické sloučeniny a pevný zbytek bez hoření. Při využití tohoto pyrolýzního děje se v kotli na zplyňovací trysce nebo zplyňovacím roštu tvoří žhavé dřevěné uhlí, na kterém dochází za omezeného přístupu vzduchu k uvolňování plynů. Tyto plyny se míchají se sekundárním vzduchem a ve formě plamene dohořívají ve spodním prostoru. Kotle jsou konstruovány pro spalování dřevěných polen o délce 280 – 680 mm dle daného typu kotle a do maximální vlhkosti dřeva 20 %. K topení lze použít také dřevěných štěpů a dřevěných briket, ale pouze v kombinaci s kusovým dřevem.

Spalování dřeva zplyňováním zaručuje ekonomický a ekologický provoz, dosáhne se vyšší účinnosti vytápění, při kterém vzniká minimum popela. Chod zplyňovacího kotle lze do určité míry zautomatizovat a dostatečně velká přikládací komora těchto typů kotlů prodlouží bezobslužný chod. Laicky řečeno: nemusí se tak často přikládat.

Výroba prvních kotlů Dakon na spalování dřeva systémem pyrolýzy začala již v roce 1996. V současné době jsou k dispozici zcela nové moderní, ekologické a úsporné kotle SP Pyro a NP Pyro, které se nabízí v několika výkonových řadách od 18 do 50 kW.

 

Pyrolytický kotel SP PyroZplynovací kotel SP Pyro

Úsporné zplynovací kotle SP Pyro jsou vhodné pro spalování suchého kusového dřeva, mají vysokou účinnost spalování díky předehřátému vzduchu a navíc možnost nastavení primárního a sekundárního vstupu vzduchu pro různé druhy dřeva. Kotel splňuje přísné podmínky třídy 5 dle normy ČSN EN 303-5. Velká přikládací dvířka umožňují spalovat dřevěná polena o délce až 50 cm dle daného typu kotle.

 

SP Pyro 18 třída 5 SVT kód: 20179
SP Pyro 24 třída 5 SVT kód: 20180

 

Ke kotlům SP Pyro…

 

Pyrolytický kotel NP Pyro

Zplynovací kotel NP Pyro představuje ekologický způsob vytápění a je určen pro spalování suchého kusového dřeva. Při vývoji byl kladen velký důraz nejen na vysokou účinnost a nízké emise, ale také na atraktivní vzhled a NP_pyro1_400x490kotel je tak vhodný i do moderních otopných systémů s vysokými nároky na úsporný provoz a komfort. Robustní konstrukce a masivní keramická vyzdívka s opracovaným povrchem zaručují dlouhou životnost a kvalitu výrobku.

 

NP Pyro 22 třída 4 SVT kód: 20056
NP Pyro 30 třída 4 SVT kód: 20653
NP Pyro 40 třída 4 SVT kód: 20057
NP Pyro 50 třída 5 SVT kód: 20058

 

Ke kotlům NP Pyro…

 

Pyrolytické spalování je úsporné a ekologické vytápění. Kotle splňují Ekodesign. Domácnosti tak mají možnost při instalaci kotlů žádat Státní fond životního prostředí o finanční podporu v rámci programu Kotlíková dotace.

Powered by WP Bannerize