Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Adaptabilní režim

Plynule měnící se režim kotle podle požadavků od regulace. Adaptabilní regulace - na regulátoru s adaptabilní funkcí se nastaví pouze čas, ve kterém uživatel požaduje komfortní teplotu v místnosti a regulátor přesným a především úsporným způsobem sám reguluje teplotu.

Akumulační systém

Systém s cíleným uchováváním tepla nebo teplé vody v zásobníku - slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů, např. kotlů na tuhá paliva, elektrokotlů atd. Teplo z těchto zdrojů je uchováváno až do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu. Výhoda použití akumulačních systémů je v tom, že všechny zdroje pracují vždy ve svých nominálních parametrech, tudíž s maximální možnou účinností, a to vždy přináší nejen vysokou úsporu nákladů na vytápění, ale také významně prodlužuje životnost spotřebičů.

Akumulační ohřev

Obecně je akumulačním ohřevem míněné ukládání energie (např. u pyrolytyckých kotlů), kterou získáme v určitou dobu výhodnějším způsobem, do většího množství hmoty, obvykle do vody s cílem ji využívat v době, kdy levný zdroj energie není již aktivní či výhodný.

Anticyklační funkce

Zabraňuje častému spínání kotle.

Automatický provoz

Provoz kotle se samočinnou dodávkou paliva ze zásobníku.

Automatická regulace výkonu tepelným regulátorem tahu

Slouží k regulaci přístupu spalovacího vzduchu ke kotlům na tuhá paliva při určité nastavené teplotě topné vody.

Automatický odvzdušňovací ventil

Je mechanické zařízení, které slouží k vypouštění vzduchových bublin z topné vody.

Powered by WP Bannerize