Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Ekodesign

Soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Ekodesign můžeme také definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního negativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu

Ekvitermní regulace

Regulace závislá na vnější teplotě, je doporučována zejména pro větší byty či rodinné domky. U ekvitermních regulátorů je obvykle sledovanou veličinou vnější teplota, podle níž kotel zvyšuje nebo snižuje výkon. U nových ekvitermních regulátorů je sledovaná nejen venkovní teplota, ale regulátor lze nastavit tak, aby počítal i s vlivem skutečné vnitřní teploty.

Expanzní nádoba

Expanzní nádoba slouží k zachycování změn objemu topné vody v důsledku ohřátí či ochlazení topného systému. Expanzní nádoba tak chrání topný systém před poškozením v důsledku tlakových změn.

Elektrokotel

Zařízení pro vytápění s elektrickými topnými patronami. Teplonosné médium (voda) proudí kolem topných patron, ohřívá se a teče dále do radiátorů. Elektrokotel lze využít také jako doplňkový zdroj ve vytápěcí soustavě, kde základním topidlem je tradiční kotel na plyn nebo na tuhá paliva.

Energetický štítek

Grafická podoba štítku umožňuje kupujícím snadné porovnání různých výrobků. Jednotlivé výrobky se hodnotí podle třídy energetické účinnosti, do které jsou zařazené. A++ platí jako nejlepší třída energetické účinnosti.

Etážové topení

Při etážovém vytápění je kotel umístěn přímo v bytě, takže se sníží ztráty v rozvodu.

ErP

Jedná se o zkratku anglických slov Energy related Products, tj. "Výrobky spojené se spotřebou energie".

Powered by WP Bannerize