Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Keramická tryska

keramická tvárnice, ve které se mísí vzduch s plynem a vzniká hoření.

Kotel s ruční dodávkou paliva

Palivo je dodáváno ručně v intervalech závisejících na rychlosti hoření nebo tepelném výkonu.

Kondenzační kotle

U kondenzačních kotlů jsou spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie, maximálně využívány. Horké spaliny spolu s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě, a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie kondenzačního tepla získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55 °C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů. Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu, je za optimálních podmínek dosaženo provozního normovaného stupně využití až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle až o 25 % nižší spotřebu paliva.

Koks

Palivo, pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C. Výhodou oproti jiným tuhým palivům je jeho relativně nízká prašnost.

Kotle na tuhá paliva

Zařízení pro vytápění ve kterém dochází ke spalování tuhých paliv, např. dřeva, uhlí, peletek.

Kotlové těleso

Základní část kotle (vyrobený z oceli nebo litiny), v níž se ohřívá topná voda. Dimenzování a konstrukce kotlového tělesa do značné míry předurčuje jeho celkové užitné vlastnosti a životnost.

Kotlový termostat

Na termostatu se nastavuje požadovaná teplota topné vody (většinou v rozmezí 30 - 90 °C).

Powered by WP Bannerize