Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Oběh teplé vody - nucený systém

Cirkulace kapaliny v topném systému pomocí čerpadla, což zaručuje rychlejší oběh topné vody v soustavě.

Obousměrná komunikace

Touto komunikací se míní vzájemné předávání si potřebných řídicích dat mezi regulátorem nebo dálkovým ovládáním a řídicí jednotkou kotle s cílem rychlé zpětné vazby k zajištění komfortního a úsporného provozu topné soustavy. Podmínkou je digitalizace dat a použití mikroprocesorového řízení.

Odhořívání

Palivo postupně odhořívá a spaliny jsou odváděny ve spodní nebo boční části kotle, přívod vzduchu pro spalování je řešen ventilátorem nebo přirozeným tahem.

Oběh teplé vody - samotížný systém

Využívá rozdílu specifické hmotnosti mezi teplou a studenou vodou. Je potřeba trubek o velkém průměru, kotel musí být umístěn ve sklepě a rozvod musí být navržen tak, aby cirkulace byla rovnoměrná.

Ocelové kotle na uhlí a dřevo

Kotle určené pro spalování uhlí a dřeva vyrobené ze slitiny železa a uhlíku. Předností oceli je její relativně velká pevnost při nízké hmotnosti a možnost plné recyklace.

Ohniště

Část kotle skládající se z roštu a spalovacího prostoru.

Original quality

Značka originálních náhradních dílů dodávaných firmou Bosch Termotechnika s.r.o.

Powered by WP Bannerize