Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Plynulá regulace

Plynulá regulace přizpůsobí výkon kotle okamžité tepelné potřebě. Většinouse pohybuje v rozmezí 60 - 100 % výkonu kotle.

Primární vzduch

Prvotní vzduch pro hoření - základním spalovací vzduch, který je přiváděn pod rošt topeniště.

Programátor

Časový spínač s možností naprogramování jednotlivých časů zapínání a vypínání kotle při určité teplotě.

Prohořívání

Spalování probíhá v celé dávce paliva, spaliny procházejí přes celou vrstvu paliva.

Prostorová regulace

Prostorové regulátory teploty v místnosti jsou vhodné pro malé a středně velké byty, měří teplotu v místnosti a porovnávají skutečnou teplotu s Vaší požadovanou teplotou. Podle potřeby regulátor ohlašuje řídicí jednotce v kotli, že je nutno zvýšit nebo snížit topný výkon, a tím garantuje stálou teplotu a úsporný provoz.

Přímý ohřev

Způsob ohřevu topné vody pomocí topných tyčí, který je využíván u elektrokotlů. Voda je ohřívána ihned bez vřazeného výměníku.

Pyrolýza

Chemický proces zplynování např. dřeva, uhlí, viz Zplynování.

Připojovací příruby

Slouží k připojení kotle na topnou soustavu.

Pelety, peletky

Dřevěné peletky se vyrábějí lisováním dřevěných pilin a hoblin jako vedlejší produkt při zpracování dřeva. Vyznačují se extrémní hustotou a nízkým obsahem vody. Používají se jako kvalitní ekologické palivo. Obsah vody je důležitým parametrem pro výhřevnost paliva i dlouhodobé opotřebení kotlů.

Pohotovostní provoz

Jedná se o provozní stav bez jakékoliv potřeby tepla. tzv. útlumový stav, kdy je uzavřen přívod spalovacího vzduchu popřípadě i přívod paliva (u hořáků). Jakmile nastane potřeba tepla, systém se okamžitě aktivuje.

Pojišťovací ventil

Zařízení, které se při překročení nastaveného tlaku automaticky otevře, a tím odvede topnou vodu mimo topný systém. Chrání topnou soustavu proti přetlaku.

Popelník (popelníkový prostor)

Část určená k zachycování pevných zbytků spalování (popel/škvára). Uvnitř popelníku bývá popelníková zásuvka - vyjímatelná nádoba určená k odstraňování pevných zbytků spalování z popelníku.

Powered by WP Bannerize