Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Terciální vzduch

Terciární vzduch umožňuje pyrolytických kotlů zplynování částic a plynů, které by normálně unikly do komínu a znečišťovaly tak životnímu prostředí.

Termočlen

Prvek reagující na teplotu média, který je součásti např. trojcestného ventilu.

Tepelný výměník

Přenáší teplo vytvořené hořákem na vodu v topném okruhu.

Tepelný příkon

Množství tepla přivedeného do spalovací komory kotle palivem za jednotku času. Je to tedy teplo vyjádřené výhřevností paliva. U malých teplovodních kotlů se tepelný příkon a tepelný výkon udávají v kilowattech.

Tepelný výkon

Tepelný výkon je množství tepla předaného teplonosné látce (vodě) za jednotku času.

Tepelný výkon - jmenovitý

Je nejvyšší trvalý tepelný výkon stanovený výrobcem pro určitý druh paliva.

Tepelný výkon - maximální

Nejvyšší nastavitelný tepelný výkon při podmínkách stanovených výrobcem. Tento výkon lze nastavit na kotli pouze krátkodobě a výrobce již negarantuje dosažení parametrů pro dlouhodobý provoz (účinnost).

Termomanometr

Sdružený ukazatel teploty a tlaku vody topné soustavy.

Třída kotle dle EN 303-5

Norma evropské unie, upravující povolené emise kotlů.

TV

Teplá voda

Powered by WP Bannerize