Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Zplynování

Způsob spalování založený na tepelném rozkladu dřeva na různé látky, které tvoří dřevní plyn. Tento plyn je následně spalován v uzavřeném prostoru kotle, díky tomu je dosaženo vyšší účinnosti kotle

Zplynovací kotel

Kotel využívající zplyňovací způsob spalování. Pro optimální spalování je speciálně přizpůsobena konstrukce kotle - velká spalovací komora, optimální množství spalovacího vzduchu a dostatečně vysoká teplota spalování.

Žáruvzdorná vyzdívka (tvarovky, trysky)

Jedná se o části vyrobené z keramických materiálů s vysokou akumulační schopností. Jako vyzdívky spalovací komory se zpravidla používá levnější šamot, který udržuje v ohništi vysokou teplotu nutnou pro kvalitní průběh spalování. Pokud se plamen „dotkne“ vodou chlazených stěn kotlového tělesa, ihned se ochladí a spalovací proces se přeruší, proto se vyzdívka používá k „odclonění“ studených stěn kotlového tělesa od spalovacího prostoru. U moderních konstrukcí se používá žárobetonových dílů různých tvarů k usměrnění plamene nebo přímo ke konstrukci roštů či spalovacích a dohořívacích komor. V tomto případě je nutné použít speciálních hutných žárobetonů s vysokou pevností a vysokou pracovní teplotou (> 1300 °C).

Powered by WP Bannerize