Kondenzační kotle

< Zpět na slovník

U kondenzačních kotlů jsou spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie, maximálně využívány. Horké spaliny spolu s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě, a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie kondenzačního tepla získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55 °C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů.
Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu, je za optimálních podmínek dosaženo provozního normovaného stupně využití až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle až o 25 % nižší spotřebu paliva.

Powered by WP Bannerize