Sekundární vzduch

< Zpět na slovník

Druhotný spalovací vzduch, který se přivádí nad hořící vrstvu – nejdůležitější spalovací vzduch pro spalování dřeva. Sekundární vzduch výrazně ovlivňuje kvalitu emisí. Při jeho nedostatku dochází k velice nekvalitnímu spalování. Slouží především k regulaci kvality spalovacího procesu během hoření.

Powered by WP Bannerize