Soutěž – Na cestách s Dakonem

Vyhlašujeme soutěž o vstupenky na regionální výstavy:

Infocar

 

Dům a zahrada – Louny 13.04.2017 – 16.04.2017
Stavební veletrhy – Brno 28.04.2017 – 29.04.2017
Hobby – České Budějovice 10.05.2017 – 14.05.2017

 

 

Vstupenku pro 1 osobu a malý dárek, který obržíte u našeho Infocaru přímo na výstavišti, získá každý, kdo správně odpoví na otázku:

                                Co je to „Ekodesign“?

Správnou odpověď naleznete na našich stránkách. Odpovídat můžete buď na e-mail dakon@dakon.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Nezapomeňte uvést kontaktní informace a na kterou výstavu si přejete vstupenky.

Na výstavách uvidíte nejen kotel DOR 4F, ale i novinky pro rok 2017 – automatické kotle DOR 5N Automat a DOR 5F Pelety, které budou v prodeji od června 2017.

 

Těšíme se na setkání s vámi!

 

 


Pravidla a podmínky pro účastníky:

1. Účastník soutěže musí být starší 18ti let.

2. Účast je možná pouze online.

3. Soutěže probíhá od 13. března 2017 do 14. května 2017.

4. Odpovědi do soutěže je nutné zaslat nejpozději 4 dny před zahájením konkrétní výstavy.

5. Účast není podmíněna nákupem zboží.

6. Každý účastník může soutěžit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo zrušení soutěžní registrace při vzniku podezření o pokus vytvoření několika automatických registrací či jiných pokusů o narušení průběhu soutěže.

7. Zaměstnanci skupiny BOSCH Group a jejich rodinní příslušníci včetně osob žijících ve stejné domácnosti nejsou oprávněni účastnit se soutěže.

8. Správnou odpověď se soutěžící dozví v den zahájení poslední výstavy. Výherci budou informováni pomocí e-mailu a to nejpozději 3 dny před zahájeném konkrétní výstavy. Odměna je výhercům automaticky odeslána prostřednictvím České pošty na výhercem uvedenou adresu při zaslání odpovědi na soutěžní otázku. V případě nezpůsobilosti výherce bude pořadatelem určen další výherce.

9. Rozhodnutí o výherci je konečné. Právní řešení sporů jsou vyloučena. Při vzniku sporů o totožnosti účastníka bude rozhodnuto ve prospěch vlastníka e-mailového účtu, který byl použit při přihlášení do soutěže. Výherce ztratí nárok na odměnu, pokud pošle nesprávné informace a další kontakt s ním nebude možný.

 

Odměny:

10. Všem účastníkům, kteří svojí správnou odpověď zašlou nejpozději 4 dny před zahájením vybrané výstavy, náleží jednorázová výhra v podobě 1 volné vstupenky na vybranou výstavu. Při osobní návštěvě infocaru Dakon na výstavišti pak obdrží malý dárek.

11. Jednotlivé vstupenky platí pouze na vybranou výstavu. Výherci nemají právo na náhradu za nevyužité vstupy z jakýchkoliv důvodů.

12. Odměna je přenosná a nemůže být vyplacena v hotovosti.

13. Pořadatel má právo na změnu odměn, za předpokladu dodržení podobné cenové hladiny.

 

Organizace soutěžní registrace:

14. Pořadatelem soutěže je Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Dakon.

15. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby způsobené nesprávným přenosem informací či technickými problémy hardwaru nebo softwaru využívaného k přenosu dat, včetně možného výskytů počítačových virů. Dále Buderus nepřebírá zodpovědnost za chyby způsobené špatnou manipulací, neoprávněným přístupem, podvodným jednáním, přetížením internetové sítě či webových stránek. V případě situace výše popsané si pořadatel vyhrazuje právo provést příslušná opatření jako diskvalifikování každého z účastníků, který se pokusí o nedovolenou manipulaci.

POZOR: Jakýkoliv pokus o záměrné poškození webových stránek nebo narušení řádných postupů soutěže znamená porušení ustanovení v rámci trestního a občanského práva. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo požadovat náhradu škody od dotčených osob za využití všech zákonných možností.

 

Deklarace práv:

16. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit, odstraňovat a doplňovat ustanovení v rámci těchto podmínek použití.

17. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý účastník zasláním odpovědi do soutěže vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

 

Powered by WP Bannerize