Upozornění na nákup výrobků v zahraničí

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že pro Českou republiku jsou povoleny k prodeji, instalaci a provozu pouze ty spotřebiče, které jsou pro ČR schváleny notifikovanou inspekční a certifikační organizací v České republice a jsou dodávány s patřičným Prohlášením o shodě – EU. S tím je spojená i naše zákonem stanovená povinnost při uplatnění odpovědnosti za vady výrobku.

Výrobky Dakon zakoupené mimo území České republiky zde nejsou schváleny pro provoz.

Pokud Vám jakákoliv servisní či montážní firma v zahraničí zakoupené výrobky uvede do provozu, jedná nezákonně a je vystavena riziku právního postihu v případě jakékoliv nehody spojené s provozem výrobku.

Firmě Bosch Termotechnika s.r.o. v takových případech zaniká zákonná povinnost v souvislosti s uplatněním odpovědnosti za vady výrobku.

Děkujeme za pochopení!

Přejít na Produktové stránky společnosti Dakon.

Powered by WP Bannerize