Zkoušky profesní kvalifikace

< Zpět na aktuality

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o možnosti absolvování zkoušek o profesní kvalifikaci, které zajišťuje společnost Bosch Termotechnika s.r.o. ve spolupráci s Asociací podniků topenářské techniky (ATPP)…

Dle ustanovení zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií je každý stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, aby tuto instalaci provedla pouze osoba k této činnosti oprávněná, přičemž podmínkou je získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Zkoušku může vykonat pouze fyzická osoba. Tzn. že osvědčení o profesní kvalifikaci dostane Instalace bez kvalifikace je zakázána (článek z TZB-info)fyzická osoba, nikoli právnická (firma).

Zkoušky budou probíhat v prostorách společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. na adrese:
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10

Termíny pro rok 2016 budou upřesněny.

Cena zkoušky je 3 500,- Kč bez DPH a musí být uhrazena před termínem konání zkoušky. V případě neúspěšného pokusu o složení zkoušky se částka nevrací.
Veškeré materiály pro vykonání zkoušky budou zajištěny.

V případě zájmu o vykonání zkoušky prosím zašlete kopii živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku) na e-mailovou adresu marketing@cz.bosch.com.

 

Powered by WP Bannerize